Afspraak – Huisartsenpraktijk RTN Oud – AMSTERDAM

Huisartsenpraktijk RTN Oud

English version

De praktijk is een moderne huisartsenpraktijk in de Rivierenbuurt waarbij professionele, duurzame en persoonlijke huisartsenzorg voorop staat. In de praktijk is er aandacht en tijd voor de patiënt. Up-to-date huisartsenzorg in de praktijk is gewaarborgd. Klik hier voor het inschrijfformulier.

Huisarts RTN Oud is tevens opleider, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. In de praktijk wordt elk jaar een arts in het laatste, derde jaar van zijn/haar huisartsspecialisatie opgeleid. De praktijk voldoet aan de strengste eisen van kwaliteit en zorg. Omdat er in feite twee artsen zorg dragen waar normaal gesproken één arts voor zorg draagt, is er in onze praktijk relatief veel tijd voor de patiënt.

Afspraak

(Scroll down for the English version)

Alleen volgens afspraak.

Op werkdagen tussen 08.00 en 12.00 uur kunt u bellen met de praktijk op nummer 020-6642197 voor het maken van een afspraak. De praktijk kent geen inloopspreekuur. Het afsprakenspreekuur voorkomt in het algemeen lange wachttijden.

Houdt u er rekening mee dat de assistent u enkele vragen kan stellen omtrent het probleem waarmee u naar het spreekuur komt. Voor de planning van de praktijk is het prettig te weten waarvoor u komt, ook kan de arts er dan rekening mee houden.

Onze assistentes zijn op basis van hun deskundigheid, opleiding en instructies van de huisarts in staat het spoedeisende karakter van uw vraag in te schatten.

Openingstijden praktijk

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Avondspreekuur maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Uitslagen

Voor het opvragen van uitslagen van onderzoek belt u uitsluitend tussen 13.00 en 13.30 uur van maandag tot en met vrijdag. In de meeste gevallen krijgt u dan de dokter direct aan de lijn.

Huisbezoek aanvragen

Het huisbezoek is alleen bedoeld voor ernstig zieke mensen die fysiek niet naar het gewone spreekuur kunnen komen.

Uitsluitend tussen 08.30 en 12.00 uur kunt u een huisbezoek aanvragen (uitgezonderd spoedgevallen).

Appointments

Only with an appointment.

You can call the practice during opening hours via telephone number 020-6642197 to make an appointment. Our practice doesn’t work with walk-ins. By using appointments for the consultation hour we prevent long waiting times.

Please keep in mind that the assistant will ask you a few questions concerning your problem when making an appointment. This is necessary for the planning of our practice and it is important information for the GP as well.

Our assistants are able to determine the urgency of your request based on their expertise, education and instructions of the GP.

Opening hours practice

Monday to Friday from 08:00 – 17:00

Evening consultation hours Monday from 17:00 – 19:00

Results

When requesting test results only call between 13:00 and 13:30 from Monday to Friday. In most cases the GP will directly answer your call.

Requesting a home visit

Home visits are only intended for seriously ill patients who are physically unable to attend the regular consultation hour.

You can only request a home visit between 08:30 and 12:00 (except in emergencies).