Inschrijfformulier – Huisartsenpraktijk RTN Oud – AMSTERDAM

Huisartsenpraktijk RTN Oud

English version

De praktijk is een moderne huisartsenpraktijk in de Rivierenbuurt waarbij professionele, duurzame en persoonlijke huisartsenzorg voorop staat. In de praktijk is er aandacht en tijd voor de patiënt. Up-to-date huisartsenzorg in de praktijk is gewaarborgd. Klik hier voor het inschrijfformulier.

Huisarts RTN Oud is tevens opleider, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. In de praktijk wordt elk jaar een arts in het laatste, derde jaar van zijn/haar huisartsspecialisatie opgeleid. De praktijk voldoet aan de strengste eisen van kwaliteit en zorg. Omdat er in feite twee artsen zorg dragen waar normaal gesproken één arts voor zorg draagt, is er in onze praktijk relatief veel tijd voor de patiënt.

Inschrijfformulier

(Scroll down for the English version)

Inschrijving:

Als u zich wilt inschrijven kunt u onderstaand inschrijfformulier invullen. Wij proberen dan zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen voor een kennismakingsgesprek en de inschrijving. Wij kunnen u alleen inschrijven na een kennismakingsgesprek!

Als u bij het * een gegeven niet direct weet, vult u een 1 als cijfer of een a in als letter in.

U kunt ook bellen met de praktijk 020-6642197 met uw inschrijfverzoek.

Wilt u er ook aan denken om bij uw vorige huisarts de medische gegevens op te vragen!

Registration:

Please fill out the registration form on this page if you would like to register with our practice. We will try to contact you as soon as possible for an intake and to complete the registration process. We can only register you, after the intake!

Fill in a ‘1’ (number) or an ‘a’ (letter) if you don’t know how to answer a question with the * symbol.

You can also contact the practice directly by calling 020-6642197 with your registration request.

Please remember to request your medical details from your previous GP.

Stap 1 van 6
Persoonsgegevens

Geboortedatum
Geslacht

Stap 2 van 6
Adresgegevens

Vul als volgt in: 1234AB.
Vul als volgt in: 0123456789.
Vul als volgt in: naam@domein.nl

Stap 3 van 6
Verzekeringsgegevens

Verzekering begindatum

Stap 4 van 6
Vorige huisarts

Stap 5 van 6
Opmerkingen

Stap 6 van 6
Samenvatting

Persoonsgegevens

Achternaam
Tussenvoegsel
Voorletters
Voornaam
Geboorteplaats
Geboortedatum
--
Geslacht
Beroep

Adresgegevens

Straatnaam en Huisnummer
 
Toevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Land
Toestemming gebruik n.a.w. gegevens t.b.v. inplannen afspraak

Verzekeringsgegevens

Zorgverzekeraar
Naam zorgverzekeraar
Polisnummer
Verzekering begindatum
--
Apotheek

Vorige huisarts

Naam praktijk
Adres praktijk
Plaats praktijk
Telefoonnummer praktijk

Opmerkingen

Belangrijke gegevens of opmerkingen

Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ook ons Privacystatement. Door op 'Inschrijving verzenden' te drukken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord