Specialisaties – Huisartsenpraktijk RTN Oud – AMSTERDAM

Huisartsenpraktijk RTN Oud

English version

De praktijk is een moderne huisartsenpraktijk in de Rivierenbuurt waarbij professionele, duurzame en persoonlijke huisartsenzorg voorop staat. In de praktijk is er aandacht en tijd voor de patiënt. Up-to-date huisartsenzorg in de praktijk is gewaarborgd. Klik hier voor het inschrijfformulier.

Huisarts RTN Oud is tevens opleider, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. In de praktijk wordt elk jaar een arts in het laatste, derde jaar van zijn/haar huisartsspecialisatie opgeleid. De praktijk voldoet aan de strengste eisen van kwaliteit en zorg. Omdat er in feite twee artsen zorg dragen waar normaal gesproken één arts voor zorg draagt, is er in onze praktijk relatief veel tijd voor de patiënt.

Specialisaties

(Scroll down for the English version)

Specialisatie

Psychologische zorg
Gezinszorg
Ouderenzorg
HIV-zorg
Geslachtsziekten
Studenten

Psychologische zorg

Veel patiënten geven aan dat zij zeer tevreden zijn over de psychologische hulpverlening in de praktijk. Dit als uitgangspunt nemende naast de bijzondere interesse, kennis en kunde middels cursussen en trainingen durven wij te zeggen dat wij op dit gebied goede zorg verlenen.

Gezinszorg

De praktijk heeft veel ervaring in de gezinszorg, met name voor het gezin in de grote stad. Vaker dan op het platteland staan gezinnen in de grote stad onder stress, zijn er opvoedingsproblemen, vinden er vaker echtscheidingen plaats en is er vaak sprake van eenoudergezinnen. Dit vraagt specifieke kennis en kunde die wij in vele jaren hebben kunnen opbouwen.

Ouderenzorg

De ouderenzorg in de grote stad is vaak gecompliceerd. Wij hebben zeer veel ervaring in de ouderenzorg (verpleeghuiszorg, zorg voor dementerenden). Juist het gecompliceerde van de ouderenzorg in de grote stad is voor ons een uitdaging. Vooruitzien is beter dan genezen geldt vooral in de ouderenzorg.

Geslachtsziekten

Wij hebben uitgebreide ervaring op het gebied van geslachtsziekten en sexuele problematiek. Huisarts Oud is vele jaren werkzaam geweest bij een poli voor geslachtsziekten en volgt en geeft cursussen op dit gebied aan ander artsen. Praten over sex is in onze praktijk geen probleem maar een normale zaak! Voorkomen is beter dan genezen!

HIV-zorg

De praktijk heeft een lange traditie in de zorg voor mensen met HIV. Wij hebben veel ervaring kunnen opbouwen in de zorg voor mensen met HIV en breiden die zorg nu uit.
HIV-zorg is chronische zorg en de huisarts is de specialist in chronische zorg. Daarom is er nu een project gestart om de HIV-zorg te optimaliseren in zowel de polikliniek als de huisartspraktijk die daarin zijn gespecialiseerd. Dit houdt in dat veel van de controles in de praktijk kunnen plaatsvinden en dat veel mensen met een stabiele chronische HIV-infectie niet steeds naar het ziekenhuis hoeven. Dit werkt minder stigmatiserend en u heeft meer persoonlijk contact met uw arts.

Studenten

In de buurt vestigen zich vele studenten met hun specifieke problematiek zoals bijvoorbeeld studiestress, relatieproblematiek en geslachtsziekten. De artsen in de praktijk hebben hier veel ervaring mee.

Specialisation

Psychological care
Family care
Elderly care
HIV care
STIs
Students

Psychological care

A lot of our patients have indicated that they are very satisfied with our psychological care. Paired with our special interest in the field and extensive knowledge based on multiple courses and trainings we can say that we are confident in the psychological care that we offer to our patients.

Family care

The practice has a lot of family care experience, especially when it comes to families in the big city. Families in big cities experience more stress, there are more parenting problems, more divorces and a lot more single parent families – when compared to families living in the countryside. Throughout the years we have become experts for these specific challenges and problems.

Elderly care

Elderly care is often complicated in the big city. We have a lot of experience in elderly care (nursing home care, dementia care). To us the complexity of elderly care is a challenge. Prevention is better than cure, especially when it comes to caring for the elderly.

STIs

We have extensive experience when it comes to STIs and sexual complaints. General practitioner Oud has worked for many years at a STI polyclinic; he attends courses on the subject and tutors other doctors on STIs as well. Talking about sex isn’t a problem in our practice; to us it’s a normal thing! Prevention is better than cure!

HIV care

Our practice has a long tradition in caring for people with HIV. We have built a lot of knowledge in caring for people with HIV and we are extending that care at the moment. HIV care equals chronic care and the general practitioner is a specialist in this field. That is why we started a project to optimise HIV care in STI polyclinics and GP practices specialised in HIV care. We can do a lot of check ups in our practise, which means less hospital visits for people with a stabile chronic HIV infection. This takes away the stigma and increases the personal contact with your general practitioner.

Students

There are a lot of students living in the neighbourhood with specific issues like study related stress, relationship problems and STIs. The general practitioners in the practice have a lot of experience with these problems.